CSN Vigilància radiològica ambiental a EspanyaVigilància radiològica de materials metàllics i Megaport

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Vigilància radiològica ambiental a EspanyaVigilància radiològica de materials metàllics i Megaport

Instalaciones no reguladas

El 2 de novembre de 1999 el Ministeri d'Indústria, el de Foment, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), l'Empresa Nacional de Residus Radioactius (Enresa), la Unió d'Empreses Siderúrgiques (Unesid) i la Federació Espanyola de la Recuperació (FER), van signar el Protocol de col·laboració sobre la vigilància radiològica dels materials metàl·lics, al qual posteriorment es van adherir l'any 2000 la Federació Minerometal·lúrgica de Comissions Obreres i la Federació Estatal del Metall, Construcció i Afins de la Unió General de Treballadors, el 2002 l'Associació Espanyola de Refinadors d'Alumini, la Unió Nacional d'Indústries del Coure i la Unió d'Indústries del Plom i, més recentment, el novembre de 2003, la Federació Espanyola d'Associacions de Fonedors.

Aquest protocol constitueix el marc de referència per a la vigilància radiològica dels metalls destinats al reciclatge a Espanya. S’hi estableixen una sèrie de compromisos i actuacions que cal realitzar per cadascuna de les parts signatàries, a fi de garantir la vigilància radiològica dels materials metàl·lics i la gestió dels materials radioactius que siguin detectats o que es puguin generar com a conseqüència d'un accident.

L'experiència ha permès comprovar la utilitat d'aquest protocol com a eina, no només per detectar el material radioactiu que pugui estar present entre la ferralla que es recicla prevenint els consegüents riscos que això comporta, sinó per aconseguir també que, fins i tot en el cas que es produeixi la fusió d'una font radioactiva, s'eviti que la contaminació s'estengui a l'exterior de la instal·lació. Així mateix, el fet de disposar d’uns procediments d'actuació establerts prèviament permet l'inici automàtic de les actuacions, una millor coordinació entre les entitats implicades i una reducció dels residus radioactius que cal gestionar i del termini de recuperació de la planta.

El protocol d'actuació en cas de detecció de moviment inadvertit o tràfic il·lícit de material radioactiu en ports d'interès general (Protocol Megaport) és un document signat l'any 2010 entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Secretaria d'Estat de Seguretat, la Secretaria d'Estat de Transports, la Secretaria d'Estat d'Energia, el CSN i l'Empresa Nacional de Residus Radioactius. El seu objecte és establir les actuacions que cal seguir en cas de detecció de moviment inadvertit o tràfic il·lícit de material radioactiu en ports d'interès general a Espanya, amb la finalitat de reubicar-lo i gestionar-lo en les condicions degudes de seguretat física i protecció radiològica, així com facilitar l'adopció de les mesures complementàries que escaiguin en cada situació per part de cadascuna de les autoritats competents i dels diversos agents identificats.

En qualsevol cas, sempre que aparegui material radioactiu als ports en els quals s'aplica aquest protocol són necessàries tres actuacions bàsiques, una vegada confirmada l'existència de material radioactiu:

i. Aïllament del paquet on hi hagi el material radioactiu detectat.
ii. Anàlisi detallada per a la presa de decisions sobre actuacions posteriors.
iii. Identificació i lliurament del material a l'agent encarregat de la gestió segura dels residus radioactius, d'acord amb la normativa nacional i internacional.