CSN Uranio-meatzaritza

Edukira joan

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Uranio-meatzaritza

MINERIA URANIO

Meatzaritzaren gaineko ikerkuntza-lanek eta uraniozko mineralak dauden eremuetan mineralak erauzteak, bai eta agortutako antzinako meategiak zaharberritzeak ere, arrisku erradiologikoak ekar dakizkieke langileei, herritarrei eta ingurumenari. Jarduera horiek egiten diren autonomia-erkidegoetako organismo eskudunek ematen dituzte jarduera horietarako baimenak.

Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluaren aurretiko txostenaren ostean ematen dira baimen edo esleipen horiek. Txosten horretan, ikerketa-baimen edo ustiapen-esleipen bakoitza indarrean egon bitartean nahitaez aplikatu beharreko irizpide erradiologikoak ezartzen dira.