CSN S I S C

Edukira joan

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

S I S C

SISC

SISC (Zentralak Ikuskatzeko Sistema Integratua) ezarritako prozedurak jarraituz burututako jarduera multzoa da. Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluak eta zentral nuklearren titularrek aipatu sistema erabiltzen dute zentralen funtzionamendua ikuskatzeko, eta, emaitzetatik abiatuta, beharrezko jarduera zuzenak zehazteko.

Lehenik eta behin, zentral bakoitzaren funtzionamendu-adierazleen multzoaren etengabeko monitorizazioan oinarritzen da ikuskaritza sistema hori, segurtasunerako alderdi garrantzitsu guztiak biltzen baitituzte aipatu adierazleek; eta, bigarrenik, Ikuskaritzako Oinarrizko Plana deituriko ikuskapen-programan oinarritzen da sistema hori, adierazleek estaltzen ez dituzten zentralaren funtzionamenduaren alderdiak ikuskatzea ahalbidetzen baitu plan horrek.

Hiru “arlo estrategiko”  (segurtasun nuklearra, babes erradiologikoa eta babes fisikoa) batzen dituzte ikuskapen mekanismo horiek, eta arlo horiei lotutako zazpi “segurtasun oinarri” . Honako irizpide orokorra daukate bi jarduera multzoek: segurtasun-analisi probabilisten emaitzen arabera, segurtasunerako garrantzi handiena duten alderdi horietan biltzea ikuskapen-ahalegina.

Zentralaren funtzionamendua zenbaki-datuen bidez ezaugarritzeko daude diseinatuta funtzionamendu-adierazleak. Horrela, arrazionalki zenba daitezkeen segurtasunaren alderdi guztiei buruzko informazioa ematen dute, ahalik eta objektibotasun handiena lortzeko xedez. Aurretik ezarritako garrantzi-tarteetan sailkatzen dira adierazleen emaitzak.

Behaketa, neurri, azterketa edo proba zuzenetan oinarritzen da ikuskapen-programa, eta zentraleko egituren, sistemen, osagaien eta materialen egoera ebaluatzea da horren helburua, baita operazio-jarduerak, langileen prozesuak, prozedurak eta lehiakortasuna ebaluatzea ere, arauak, praktika onak eta dokumentatutako konpromisoak betetzen direla ahalbidetuz, eta, azken batean, zentralak segurtasunez jardutea bermatuz. Ikuskapen-aurkikuntza izena hartzen dute ez-betetzeek, eta segurtasunerako duten garrantziaren arabera mailakatzen dira, eta aurkikuntza horiek segurtasunerako duten garrantziaren araberako prozeduren arabera.

Honako loturaren bidez sar daiteke  acceder al SISC sistemara: