CSN Información general

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Información general

EL CABRIL DATOS GENERALES

O centro de almacenamento de residuos radioactivos sólidos de Serra Albarrana (El Cabril) está situado na provincia de Córdoba, nos contrafortes de Serra Albarrana, sistema montañoso de Serra Morena dentro do termo municipal de Hornachuelos.

El Cabril é unha instalación nuclear que dispón de autorización de explotación outorgada por Orde do Ministerio de Economía do 5 de outubro de 2001, que a capacita para o almacenamento de residuos radioactivos de baixa e media actividade. Por resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, do 21 de xullo de 2008, autorízase a modificación de deseño da instalación con obxecto de incorporar unhas celas de almacenamento deseñadas especificamente  para almacenar residuos radioactivos de moi baixa actividade, ao tempo que se establecen novos límites e condicións sobre seguridade nuclear e protección radiolóxica asociados á autorización de explotación.

Na instalación lévanse a cabo operacións de recepción, tratamento, acondicionamento e almacenamento definitivo en celas dos residuos de baixa e media actividade xerados polas instalacións nucleares e radioactivas de toda España. Os residuos son incorporados en matriz de formigón en bidóns, xeralmente de 220 litros de capacidade, que se dispoñen no interior dun contedor, tamén de formigón, no que son, á súa vez, inmobilizados con formigón. Os contedores sitúanse en 28 celas de almacenamento, distribuídas en dúas plataformas. Unha vez completada a capacidade destas celas, recubriranse cunha serie de capas de terra e arxila, con obxecto de conseguir o seu illamento da biosfera e a súa integración paisaxística.

Os residuos de moi baixa actividade almacénanse nunha terceira plataforma, autorizada como modificación de deseño en 2008. Esta plataforma ten autorización para catro celas que se irán construíndo progresivamente.

Para máis información pódese consultar a páxina web de  Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A).