CSN Comité Asesor

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Comité Asesor

Comité asesor para la información y participación pública

O Comité asesor para a información e participación pública, ten as seguintes funcións:

  1. Emitir recomendacións ao Consello de Seguridade Nuclear para garantir e mellorar a transparencia.
  2. Propoñer ao Consello de Seguridade Nuclear as medidas que incentiven o acceso á información e á participación cidadá nas materias da competencia do Consello de Seguridade Nuclear.

As recomendacións e propostas que emita o comité asesor non terán carácter vinculante para o Consello de Seguridade Nuclear. O comité asesor reunirase ao menos unha vez ao semestre.

Acceso al área privada del Comité Asesor