CSN Contedores de almacenamento de combustible gastado

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Contedores de almacenamento de combustible gastado

Contenedores de almacenamiento de combustible nuclear gastado

Unha vez utilizado nos reactores nucleares, o combustible nuclear almacénase nas piscinas das centrais nucleares para  o decaemento da súa actividade e o seu arrefriamento. Posteriormente, o combustible nuclear gastado pode ser almacenado en seco ata a súa xestión definitiva en contedores de almacenamento ou contedores de almacenamento e transporte, denominados estes últimos de dobre propósito.

Estes sistemas de almacenamento están compostos por un conxunto de elementos que garanten o almacenamento seguro do combustible gastado. O seu deseño baséase en garantir o cumprimento das funcións de seguridade establecidas que esixe a normativa: manter a subcriticidade e o confinamento  do material e evitar a súa degradación; a blindaxe da radiación gamma e neutrónica e a evacuación da calor residual orixinada pola actividade radioactiva.

Estes contedores constan dun vaso cilíndrico cun sistema de cerre hermético e no seu interior hai un bastidor onde se aloxan os elementos combustibles. Dependendo do tipo de combustible nuclear, o contedor pode almacenar entre 20 e 60 elementos.

Os elementos de combustible gastado que cumpren os requisitos establecidos na licenza do contedor (tempo de arrefriamento, queimado e grao de enriquecemento, entre outros parámetros) poden ser almacenados segundo un plan de carga revisado e aprobado.

A normativa vixente define os requisitos de seguridade nuclear e protección radiolóxica para o deseño de contedores de combustible gastado, establece o contido da documentación a presentar para a súa aprobación e garante a adecuada coordinación entre os titulares nas fases do deseño ou fabricación e de uso dos contedores, xa que os responsables poden ser diferentes en cada unha delas.

Para elaborar os informes preceptivos previstos para ditos procesos de licenciamento, o CSN segue a normativa propia, a do país de orixe da tecnoloxía e a normativa internacional aplicable, como a do Organismo Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), en materia de almacenamento de combustible gastado e, en particular, de contedores de almacenamento de combustible gastado en seco.