CSN Relacións coas Cortes

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Relacións coas Cortes

Relaciones con Las Cortes

O Consello de Seguridade Nuclear (CSN) debe manter informado ao Goberno,  ao Congreso dos Deputados e ao Senado de calquera suceso que afecte á seguridade nuclear e á protección radiolóxica.

Pola súa parte, corresponde ao Parlamento español exercer un control continuado sobre a acción do CSN, para o cal o organismo regulador ten que responder a cantas preguntas se lle formulen, ben sobre o contido do Informe anual ou sobre aspectos concretos relacionados con calquera materia na que o CSN teña competencia.

As relacións coas Cortes canalízanse a través do Relatorio encargado das relacións co Consello de Seguridade Nuclear, integrado na Comisión de Industria.