CSN I+D+i

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

I+D+i

I+D

O Consello de Seguridade Nuclear (CSN) ten entre os seus obxectivos establecer e efectuar o seguimento de plans de investigación en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica. Este labor é fundamental como soporte científico e técnico para os procesos de análises e toma de decisións do organismo regulador.

O CSN baséase nas evidencias científicas resultantes dos proxectos de I+D para definir a normativa aplicable e levar a cabo o control das instalacións nucleares e radioactivas,  así como para asegurarse de que o persoal mantén os  seus coñecementos actualizados de acordo ás máis avanzadas achegas tecnolóxicas nesas disciplinas.