CSN Raios X médicos

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Raios X médicos

Rayos X médicos

As instalacións de raios X de diagnóstico médico utilizan as radiacións ionizantes con fins beneficiosos para as persoas, buscando ocasionarlles o mínimo impacto radiolóxico. Para reducir este impacto a valores aceptables, hanse de aplicar nas instalacións criterios e medidas de seguridade e protección radiolóxica nas seguintes fases:

• No deseño, fabricación e correcto funcionamento dos equipos de raios X.

• Na instalación, deseñándose correctamente as salas, a súa distribución, blindaxes e no establecemento de programas de protección radiolóxica e garantía de calidade, orientados a reducir as exposicións e optimizar cada un dos aspectos da práctica radiolóxica de maneira que se obteña o número de imaxes imprescindibles da calidade necesaria coas doses tan baixas como sexa posible.

• Durante o funcionamento, atendendo á protección de todo o persoal, utilizando axeitadamente os equipos, optimizando os métodos de traballo e efectuando verificacións periódicas tanto dos equipos como da instalación.

Na regulación das instalacións de raios X de diagnóstico médico establécese un réxime de declaración e inscrición rexistrable diferente ao sistema de autorizacións requirido para o resto de instalacións radioactivas.