CSN Minería de uranio

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Minería de uranio

MINERIA URANIO

Os labores de investigación mineira e de extracción de mineral en zonas con recursos minerais de uranio, así como a restauración de antigas minas esgotadas, poden dar lugar a riscos radiolóxicos para os traballadores, a poboación e o medio ambiente. Os permisos para estas actividades son concedidos polos organismos competentes das diferentes comunidades autónomas onde se realizan ditas actividades.

Estas concesións ou autorizacións concédense tras un informe previo do Consello de Seguridade Nuclear no que se establecen os criterios radiolóxicos de aplicación obrigada durante a vixencia de cada permiso de investigación ou concesión de explotación.