CSN Diplomas, licenzas e credenciais

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Diplomas, licenzas e credenciais

Diplomas, licencias y acreditaciones de personal

A formación das persoas encargadas de dirixir e operar as instalacións radioactivas considérase un elemento fundamental para conseguir que o funcionamento destes emprazamentos se realice nas condicións de seguridade axeitadas, para garantir a protección dos traballadores das propias instalacións e tamén da poboación.

Para asegurar que se obtén un grao de formación aceptable, a lexislación española require que as persoas cuxa actividade pode afectar á seguridade ou a protección radiolóxica das instalacións obteñan unha licenza concedida polo Consello de Seguridade Nuclear (CSN).

Para a obtención dos distintos tipos de licenzas que outorga o Consello requírese que os solicitantes acrediten coñecementos suficientes en materia de seguridade e protección radiolóxica. Así mesmo, requírese un grao de coñecemento axeitado sobre funcionamento, normas e procedementos de actuación, riscos existentes e medidas de protección das instalacións específicas nas que van realizar a súa actividade.

As persoas que van dirixir o funcionamento de instalacións radioactivas deben estar en posesión dunha licenza de supervisor. Para os que vaian operar directamente estas instalacións a licenza será de operador.

No caso das instalacións radioactivas, as licenzas de operador e supervisor concédense por un período limitado de tempo, transcorrido o cal debe procederse á súa renovación. As licenzas concédense a cada individuo con carácter persoal e intransferible e con validez para un campo de aplicación (radioterapia, medicina nuclear, radiografía industrial, etc.). Posteriormente, cada licenza rexístrase nunha instalación concreta na que a persoa que a obtivo exerce a súa actividade. 

Para ampliar información sobre as licenzas de persoal das instalacións nucleares pode consultarse a sección:  Seguridade nuclear > Licenzas de persoal.