CSN Entidades de servizo

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Entidades de servizo

Entidades de Servicios

Baixo a denominación de entidades de servizo inclúense  aquelas organizacións ou empresas que prestan apoio ou asesoramento técnico en aspectos relacionados coa protección radiolóxica aos titulares das instalacións nucleares e radioactivas ou das instalacións de radiodiagnóstico médico.

A lexislación española en materia de protección radiolóxica contempla tres tipos de entidades de servizo:

•    Servizos de Dosimetría Persoal.

•    Servizos de Protección Radiolóxica.

•    Unidades Técnicas de Protección Radiolóxica.

Como feito destacable hai que indicar que estas entidades de servizo son autorizadas directamente polo Consello de Seguridade Nuclear que , así mesmo, é responsable do control e inspección das mesmas, como parte das funcións que ten asignadas.