CSN Transport de material radioactiu

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Transport de material radioactiu

Transporte de material radiactivo

Les diverses aplicacions del material radioactiu, en el camp mèdic, industrial i nuclear, requereixen el seu transport des dels subministradors fins a les instal·lacions usuàries i, posteriorment, dels residus radioactius generats per aquestes als centres de tractament.

L'enviament de materials nuclears i radioactius comporta al voltant del 2% dels trasllats internacionals de  mercaderies perilloses. La major part d'aquests contenen petites quantitats de materials radioactius que s'usen amb finalitats de diagnòstic mèdic, en algunes aplicacions industrials o amb finalitats de recerca. Altres enviaments corresponen a fonts radioactives de gran activitat utilitzades fonamentalment en la teràpia contra el càncer.

Els transports es fan principalment per via aèria, sobretot per al material radioactiu usat en aplicacions mèdiques, ja que aquest, per la seva naturalesa, sofreix un decaïment radioactiu ràpid i, en conseqüència, necessita ser enviat urgentment. Posteriorment, fins a la seva destinació final als centres hospitalaris o de diagnòstic, aquests materials, que van en embalatges de petita mida són transportats per carretera.

El transport marítim és utilitzat per traslladar a llargues distàncies grans quantitats de material, normalment associades al cicle de combustible nuclear (minerals, concentrats, hexafluorur d'urani, combustible nuclear, etc.).

Una rigorosa estructura reguladora i de control en el transport, acordada i seguida en l’àmbit nacional i internacional, assegura els usos beneficiosos dels materials radioactius amb un nivell apropiat de protecció i seguretat per a les persones, les propietats i el medi ambient. Les funcions del Consell de Seguretat Nuclear inclouen, a més, la tramesa d'informes de seguretat al Ministeri d'Indústria per aprovar els paquets de transport i per autoritzar les expedicions, així com controlar i inspeccionar en els aspectes de seguretat nuclear i protecció radiològica totes les activitats relacionades amb el transport de material radioactiu.

Per a més informació sobre transport de material nuclear, es pot consultar la secció
Seguretat nuclear > Transport de materials nuclears