CSN Autorització d’instal·lacions

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Autorització d’instal·lacions

Autorización de instalaciones

El règim d'autoritzacions de les instal·lacions nuclears està regulat pel Reglament d'instal·lacions nuclears i radioactives. Segons estableix aquest reglament, el Ministeri d'Indústria és el responsable d'atorgar les diferents autoritzacions necessàries d'emplaçament, construcció, explotació, modificació, transport, desmantellament i clausura  de les instal·lacions, per la qual cosa les sol·licituds s’han de presentar davant d’aquest, acompanyades de la documentació establerta per a cada cas. No obstant això, per a l'emissió de les autoritzacions d'instal·lacions nuclears és necessari l'informe preceptiu del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica. Per això, abans d'emetre l'autorització, el ministeri envia una còpia de tota la documentació al CSN, que elabora l'informe preceptiu. Aquest informe és vinculant en cas de ser denegatori i quant a les condicions que estableix per a la concessió de l'autorització.

El titular de cada autorització és el responsable del funcionament de la instal·lació o activitat  autoritzades en condicions de seguretat, sempre dins del que estableixen els documents oficials a l'empara dels quals es concedeix l’autorització corresponent. A ell li correspon aplicar i mantenir actualitzada aquesta documentació, informar el Ministeri d'Indústria i el CSN de les qüestions que puguin afectar les condicions de l'autorització o la seguretat nuclear i protecció radiològica i, en general, complir les reglamentacions vigents. Així mateix, recau en el titular la responsabilitat de la gestió de la instal·lació nuclear en les situacions d'emergència que es puguin produir.

Per saber més sobre l'autorització d'instal·lacions radioactives, es pot visitar l'apartat:  Protección radiológica > Autorización de instalaciones.